Phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn song hành với sự phát triển bền vững xã hội và bảo vệ môi trường chính là tôn chỉ hoạt động của Gilimex. Cốt lõi của tư duy này chính là cam kết mạnh mẽ về sự liêm chính và tuân thủ đạo đức của mỗi thành viên công ty cùng với những định hướng, mục tiêu, chương trình hành động cụ thể hướng đến cộng đồng và phát triển bền vững.

Cam kết của mỗi thành viên công ty với cổ đông, với khách hàng và với chính mình – tuân thủ quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh ở mức độ toàn vẹn và cao nhất.

QUY TẮC ỨNG XỬ

Gilimex cam kết thực hiện và duy trì các quy tắc sau đây trong suốt quá trình hoạt động SXKD.

1. Lao động trẻ em và ủng hộ lao động chưa thành niên
Gilimex không sử dụng lao động trẻ em – lao động dưới 15 tuổi. Đồng thời ủng hộ việc tuyển dụng lao động chưa thành niên thực hiện những công việc phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Lao động cưỡng bức và lao động nô lệ, tù nhân
Gilimex không dùng lao động bắt buộc hoặc không tự nguyện nào, không sử dụng lao động là nô lệ, tù nhân mặc dù đang tại ngoại.

3. Đe dọa và quấy rối
Gilimex không dùng hình phạt nhục thể, hăm dọa hoặc thực hiện hành vi bằng lời nói hoặc bằng hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu hoặc mục đích riêng mà không có sự đồng ý của người đó; hay những hành vi có ảnh hưởng hoặc tác động đến việc tạo ra sự sợ hãi, thù địch, hoặc gây ra môi trường làm việc khó chịu liên quan đến tình dục.

4. Không phân biệt đối xử
Gilimex không có phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nhận dạng giới tính, tình trạng hôn nhân tình trạng gia đình hoặc tuổi tác, quan điểm chính trị, dân tộc, tình trạng khuyết tật, sức khỏe, thiên hướng tình dục trong việc thuê mướn, trả công, cơ hội đào tạo, thăng tiến, chấm dứt công việc hoặc cho nghỉ hưu.

5. Tự do hội đoàn
Người lao động có quyền gia nhập hoặc thành lập hội đoàn tùy theo ý thích và có quyền thương lượng tập thể. Phạm vi của quyền tự do phải thuộc khuôn khổ giới hạn của pháp luật.

6. Sức khỏe và an toàn
Gilimex luôn cung cấp cho người lao động một nơi làm việc an toàn và khỏe mạnh.

7. Hợp đồng
Người lao động khi vào làm việc tại công ty Gilimex đều có hợp đồng ghi rõ về điều kiện làm việc và các khoản tiền.

8. Lương, phụ cấp và phúc lợi xã hội
Gilimex cam kết tuân theo các quy định pháp luật về lương bổng và phúc lợi. Người lao động được trả lương bằng hoặc hơn mức lương tối thiểu theo luật định.

9. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
Một tuần làm việc không quá 48 giờ, tăng ca không quá 12 giờ/tuần. Một ngày nghỉ trong bảy ngày làm việc.

10. Bảo vệ môi trường
Gilimex chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan đến môi trường.

11. Hóa chất và rác thải
Chất thải nguy hại & không nguy hại được phân loại và lưu trữ riêng biệt đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn, được gắn dấu hiệu nhận biết, cảnh báo rõ ràng. Được thu gom và xử lý bởi đơn vị xử lý có đủ chức năng.

12. Nhà thầu phụ
Gilimex chỉ sử dụng nhà thầu phụ để sản xuất các sản phẩm của khách hàng khi được khách hàng cho phép, và chỉ sau khi Nhà thầu phụ chấp nhận kí các cam kết liên quan đến việc tuân thủ các trách nhiệm xã hội.

13. Các Luật Khác
Gilimex sẽ tuân theo luật pháp và điều lệ hiện hành, kể cả điều luật liên quan đến sản xuất, giá cả, bán và phân phối hàng hóa.

14. Theo Dõi và Tuân Hành
Gilimex luôn cho phép các khách hàng và các nhân viên được chỉ định của họ (kể cả bên thứ 3) tham gia theo dõi các hoạt động để xác nhận sự tuân thủ bản Qui tắc ứng xử này, kể cả việc kiểm soát tận nơi mà không thông báo trước tại cơ sở sản xuất; duyệt xét sổ sách và hồ sơ liên quan đến việc làm; và các cuộc phỏng vấn riêng với người lao động. Gilimex luôn duy trì hệ thống hồ sơ cần thiết để chứng tỏ sự tuân thủ.

15. Tuyên truyền và phổ biến
Gilimex hành động thích ứng để bảo đảm truyền đạt những điều khoản trong Quy tắc ứng xử của Công ty đến tất cả người lao động, kể cả việc luôn dán rõ ràng bản sao của bản qui tắc này ở nơi dễ nhìn nhất cho người lao động.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Nền tảng cơ bản của các mối quan hệ kinh doanh bền vững là sự tín nhiệm, liêm chính và trung thực. Công ty Gilimex yêu cầu tất cả người lao động, các đối tác kinh doanh tôn trọng những giá trị trên trong việc phát triển các mối quan hệ.

Công ty tuyên bố “Không” với các hành vi tham nhũng bằng “Chính sách chống tham ô, hối lộ”. Nếu có bất kỳ hành vi nào trái với các quy định trong chính sách này đều có thể dẫn đến chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức với bên có liên quan. Chính sách cũng được trao đổi và được người lao động, các đối tác kinh doanh ký xác nhận. Bên cạnh đó công ty cũng thể hiện cam kết của mình qua việc ký xác nhận trên các thư nhận được từ phía khách hàng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ CỦA CÔNG TY

1. SMETA
2. IWAY Independent
3. Global Security Verification (GSV)

Gilimex luôn duy trì và củng cố các hoạt động hỗ trợ, cải thiện cộng đồng qua hàng năm, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giá trị đóng góp cho cộng đồng. Các hoạt động chúng tôi đã và đang thực hiện: Tạo cơ hội việc làm thỏa đáng cho lao động chưa thành niên; Cải thiện môi trường làm việc giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng; Ủng hộ tài chính cho các hoạt động đoàn thể & chăm sóc trẻ em tại các địa phương; Tài trợ học bổng hàng năm cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Bảo vệ môi trường là kim chỉ nam hàng đầu mà Gilimex ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi giảm các tác động đến môi trường; tạo ra các sản phẩm thân thiện và sáng tạo thêm giá trị cho khách hàng và cộng đồng thông qua các chương trình hành động nhắm đến mục tiêu phát triển bền vững : 100% sử dụng năng lượng tái tạo, hướng đến sử dụng nguyên vật liệu tái chế, và không có rác thải chôn lấp.