Gilimex đang phát triển các dự án chuỗi khách sạn phục vụ cho các khu công nghiệp tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh; trước mắt tập trung triển khai dự án khách sạn đầu tiên tại Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với quy mô 150 phòng tiêu chuẩn 5 sao.

Khách sạn