Công bố thông tin Quyết định đầu tư Dự án Khu công nghiệp Phú Bài của Thủ tướng Chính phủ