Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Lần 2