Lịch Sử Hình Thành

1982

Công ty Cung ứng Hàng xuất khẩu quận Bình Thạnh

2000

Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

2001

Vốn điều lệ tăng lên 17 tỷ đồng

2002

Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (Mã CK: GIL)

2008

Thành lập Công ty TNHH May Thạnh Mỹ

2013

Thành lập CTCP SXKD Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương

2015

Thành lập CTCP Sản xuất Kinh doanh Kim khí Đại Tây Dương

2016

Vốn điều lệ tăng lên 139.245.880.000 đồng

2017

Trở thành Cổ đông chiến lược của Cty CP Dệt may Gia Định (Giditex)

2018

Vốn điều lệ tăng lên 190.758.250.000 đồng

2019

Vốn điều lệ tăng lên 240 tỷ đồng

2020

Vốn điều lệ tăng lên 360 tỷ đồng

2021

Thành lập Công ty TNHH MTV Gilimex Đồng Nai

2022

Vốn điều lệ tăng lên 600 tỷ đồng