Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 08/7/2019