Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Kế toán trưởng thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty